Privātuma politika
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), mēs nodrošinām saprotamu un godīgu Jūsu personas datu apstrādi.

Šajā privātuma politikā, turpmāk tekstā – Politika, Jūs atradīsiet visu informāciju par to, kādus Jūsu personas datus mēs apkopojam un kādā veidā tos apstrādājam.

Lai iegādātos produktus, ko piedāvā SIA NK GOODS, Jums ir jāveic pasūtījums interneta vietnē www.nkgoods.lv un jāsniedz savi personas dati.

Veicot pasūtījumu www.nkgoods.lv, Jūs uzticat mums, SIA NK GOODS (reģ. Nr. 40203274129, adrese: Slokas iela 52H, 3 st., 39 kab., Rīga, LV-1083) kā personas datu Pārzinim (turpmāk tekstā – mēs vai Pārzinis) savus personas datus un sniedzat mums tiesības tos apstrādāt atbilstoši šajā Politikā noteiktajam.

Jūsu personas datus mēs iegūstam no Jums tiešā veidā, kad Jūs veicat pasūtījumu, sūtat pieprasījumu vai atsauksmi.

Jūsu personas dati tiek apstrādāti tādā apjomā, cik ir nepieciešams un atbilstoši noteiktajiem mērķiem, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Jūsu personas dati tiks izmantoti, lai sagatavotu un nogādātu Jums pasūtījumus, lai sazinātos ar Jums, atbildētu uz Jūsu ziņām.

Jūsu personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteiktā termiņa ietvaros, kā arī līdz brīdim, kamēr nav sasniegti augstāk minētie mērķi.

Mēs uzskatam, ka konfidencialitāte ir ļoti svarīga, tāpēc personas datu apstrādes procesi atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību.

Pārzinis apņemas reaģēt uz visiem Klientu iebildumiem pret datu apstrādi un veikt visas nepieciešamas darbības lai tos novērst.

Jebkādu jautājumu (tostarp jautājumus par Jūsu personas datu apstrādi) varat uzdot pa zemāk norādīto tālruni vai nosūtot vēstuli uz e-pasta adresi:

Tālrunis: +371 26885308
e-pasts: nkgoods.lv@gmail.com

Ja Jūs uzskatāt, ka tiek pārkāpts jūsu privātums, Jums ir tiesības vērsties datu aizsardzības uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcija Rīgā, Blaumaņa ielā 11/13-11, tālr. 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv
Jaunumi Jūsu ēpastā
Mums regulāri tiek piegādātas jaunas preces: sekot līdzi visam ir nereāli. Klienti, kuri novērtē savu laiku, pierakstās uz jaunumu saņemšanu: ēpastu nebūs daudz un tajos tikai informācija par jaunām precēm vai atlaidēm.
Click to order
Ваш заказ
Total: 
Имя и фамилия
Ваш Email
Телефон
Страна
Город
Адрес доставки
Комментарии
Made on
Tilda